Vapaaehtoisuus: Toimintamuodot

Vapaaehtoisuuden monet toimintamuodot

Vapaaehtoisuus antaa paljon. Moni olisi halukas osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, jos vain tietäisi, missä ja miten toiminnan voisi aloittaa. Kun toiminta alkaa kiinnostaa, mukaan kannattaa pyytää myös ystäviä. Vapaaehtoisena voi toimia myös pareittain tai ryhmässä. Vapaaehtoistoiminnan muotoja on olemassa runsaasti. Seuraavassa on lueteltu tyypillisimmät vapaaehtoisuuden toimintamuodot.

Kotivierailut

- kodeissa vieraileminen (esim. yksinäisen vanhuksen luona käyminen, omaishoitoperheessä vierailu)
- ääneen lukeminen, radion kuunteleminen ja television katseleminen yhdessä
- keskusteleminen, kuunteleminen
- käsitöiden tekeminen yhdessä, leipominen, muut harrastukset
- pienet askareet, kotitöiden tekeminen yhdessä (esim. verhojen valitseminen, ruoanlaitto, pussilakanoiden tai lampun vaihtaminen)

Laitosvierailut

- vanhainkodeissa, sairaaloissa ja palvelutaloissa vieraileminen (yksittäisen ihmisen luona, useamman ihmisen tapaaminen kerralla)
- ryhmän ohjaaminen tai toiminnan järjestäminen laitoksen asukkaille (esim. muistelu-, tai tuolijumpparyhmä, laulu- tai askartelutuokio)
- koulu- ja päiväkotivierailut (esim. mummo- ja vaaritoiminta)
- yhdessä ulkoileminen

Muu vapaaehtoistoiminta

- toiminta Mummon Kammarissa, vapaaehtoistoiminnan keskuksessa tai vastaavassa
- ryhmien ohjaaminen muille kuin laitosten asukkaille

Lähde: Auttamisen iloa - Palvelevan vapaaehtoistoiminnan opas. Eläkeliitto 2010.