TunneMieli

TunneMieli

auttavat_kädet

Elämän moniulotteisuus iloineen ja suruineen näkyy myös vanhetessamme. Erilaisissa muutos- ja kriisivaiheissa oma psyykkinen tasapainomme voi joutua koetukselle. Aina omat voimamme eivät yksinään riitä selviytymiseen. Tarvitaan muilta saatavaa apua, sosiaalista tukea sekä rinnalla kulkemista psyykkisen tasapainon ennalleen palauttamiseksi.

Vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli avun tarjoamisessa. Vapaaehtoistoiminta on työtä inhimillisen, hyvän vanhenemisen puolesta. Se on tasa-arvoista toimintaa, joka kunnioittaa autettavaa. Vapaaehtoistoiminta tuottaa mielen hyvinvointia niin vapaaehtoiselle kuin avun saajallekin.

Eläkeliiton TunneMieli-toiminta tukee yli 50-vuotiaita vapaaehtoisia: jaamme tietoa mielen hyvinvointia vahvistavista ja uhkaavista tekijöistä, sekä rohkaisemme vapaaehtoisia mielen hyvinvointia edistävään toimintaan. Tuemme myös vapaaehtoisten omaa jaksamista, sekä kehitämme uudenlaisia toimintamuotoja. Tämän toteutamme järjestämällä kursseja, koulutuksia ja tapahtumia, sekä tuottamalla oppaita ja muita materiaaleja.