Ahdistuneisuus

Onko autettavasi jatkuvasti huolestunut jostain? Murehtiiko hän maailmaa tai ahdistaako häntä jokin? Jokainen huolehtii ja miettii asioita, sekä kokee joskus elämänsä aikana ahdistusta. Ahdistus on normaali tunnetila, jonka tarkoituksena on varoittaa meitä uhkaavista tilanteista. Lievä ahdistuneisuus liittyy elämän muutoksiin ja vaikeuksiin ja menee yleensä ajan kanssa ohi. Jatkuvan ahdistuneisuuden ja pahan olon taustalta saattaa kuitenkin löytyä myös ahdistuneisuushäiriö. Ahdistus muuttuu hoitoa vaativaksi tilaksi silloin, kun ahdistus tai ahdistukseen liittyvä pelko, huolestuneisuus tai paniikki

  • kasvaa uhkaan nähden suhteettoman suureksi
  • on hallitsematon tai 
  • kun tunteen aiheuttamaa syytä tai uhkaa ei ole todellisuudessa olemassakaan. 

Ahdistuneisuushäiriöihin liittyy sekä psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemistä, jotka puolestaan hankaloittavat ja vaikeuttavat ikääntyvän itsenäistä selviytymistä. Kun ahdistusta tuottava asia pystytään yksilöimään, siihen voidaan tarttua ja helpottaa tilannetta. Ikääntyvä ei aina kuitenkaan kykene tarkkaan määrittelemään, mihin ahdistus kohdistuu. Usein se on tunnereaktio johonkin pelottavaan, uhkaavaan tilanteeseen tai asiaan kuten kuolemaan tai hylätyksi tulemiseen, tai pelko taloudellisesta selviämisestä. Ahdistuneisuus on usein pitkäaikaista, mutta sen oireet ja oireiden voimakkuus voi vaihdella vuosien mittaan. Moni ahdistusta tuottava asia saattaa läheisten näkökulmasta tuntua järjenvastaiselta ja epätodelliselta. Tällöin heidän on vaikea asettua ikääntyvän asemaan ja nähdä tilanne hänen näkökulmastaan. 

Masennukseen sairastunut ikääntyvä on helposti omaisistaan eristäytyvä ja vetäytyvä. Ahdistuneisuushäiriöistä kärsivä puolestaan tukeutuu monissa asioissa läheisiinsä. Hänen saattaa olla vaikeaa selviytyä yksin kotonaan ja hoitaa asioitaan. Riippuvuuden kasvamisen lisäksi ahdistuneisuushäiriö heikentää muillakin tavoin monen ikääntyvän elämänlaatua. Esimerkiksi kaatumiseen liittyvät pelot vaikuttavat ulkona liikkumiseen ja supistavat näin ikääntyvän elämänpiiriä.